IC XC NI KA

IC XC NI KA

ăncis p. iventr

luni, 3 ianuarie 2011

"Ai mila de mine, Dumnezeule, de dragul lacrimilor mele! Iata aici, in fata ta, ochii si inima imi plang amarnic! Ai mila de mine, Dumnezeule!..."

Niciun comentariu: